Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

KVINNOREGISTRET

I tio år har Stockholmspolisen fört ett hemligt register med kvinnor som anmält att de blivit misshandlade.
Kvinnorna har fått epitet som ”mytoman”, ”psykiskt instabil” och ”knepig”. Tusentals kvinnor finns kartlagda. Registret saknar tillstånd. Kvinnoregisteret – som ligger utanför polisen vanliga anmälningssystem – innehåller dessutom känslig information som psykiatriska diagnoser, trostillhörighet och etniskt ursprung.
Kvinnoregistret
Källa: SR