Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Trasdockans Dag! 22 augusti 16.30–21.00 i Kungsträdgården, Stockholm

Sprid detta evenemang & kom dit!
Trasdockans dag – Manifestation mot våld och sexuella övergrepp mot barn, hålls av ATSUB – anhöriga till sexuellt utnyttjade barn, i samarbete med bl a Slagfärdiga. Nu har du chansen att se och höra fantastiska artister, lyssna på dagens politiker, träffa och klappa assistenshundarna, köpa Slagfärdigas tröjor och halsband, men framförallt, visa ditt engagemang och ta ställning mot våld och övergrepp!

trasdockan