Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Boka en föreläsning!

Slagfärdiga är en organisation bestående av medlemmar som alla har upplevt våld i nära relation, både som vuxna/barn. Vi består av både män och kvinnor och verkar för ett samhällsupplysande klimat gällande våld i nära relation. Vi utbildar, informerar och vill väcka opinion gällande detta samhällsproblem.

Vi besitter gedigen kunskap gällande hur våld i nära relation påverkar individen, omgivningen och vilka samhällsbrister, okunskap och även hjälp som finns i samhället idag för oss som fd utsatta.

Slagfärdiga vill nå framgång till att informera och utbilda samhället i stort!

Boka en föreläsning redan idag!
ordforande@slagfardiga.org