Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Kallelse till årsmöte 2016

Välkommen till årsmöte lördagen den 9:e april
Tid: 12.00
Plats: Brännkyrkagatan 43, Stockholm
Föranmälan krävs ej.
Glöm inte betala årsavgiften för 2016 för rösträtt.
Bg nr 250-4579, Skriv namn, e-post och ort på inbetalningen.
Medlemsavgift för 2016:
Slagfärdig/närstående 100,-
Ungdom 50,-
Stödjande 75,-