Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Arkiv

Slagfärdiga_bild1

Här kan du läsa vad som gjorde att Slagfärdiga bildades och vad som hänt sen starten 2008.

Tre Systrar reste runt med föreställningen ”Slagfärdiga Systrar”, Anna Källdén, Kajsa Claude & Maria Robsahm. Efter varje föreställning så fick publiken ställa frågor till systrarna.

Det visade sig rätt omgående att de flesta som såg föreställningen hade själva upplevt våld i nära relation, antingen som utsatt, närstående eller genom sitt yrke och eller eller ideella engagemang. Systrarna beslutade sig då för att starta en förening som kunde sammanställa all denna kunskap.

 

Informationsfilm om Slagfärdiga

Filmen är producerad av Thor-Björn Bergman, Kanal 24

Några röster från filmen:
”Jag gick med i ett gäng, och skapade mig trygghet”…”Jag tror på människans förmåga”… ”Alla människor har ett val”…

 

2008 januari

Föreningen Slagfärdiga bildas på initiativ av systrarna Anna Källdén, Kajsa Claude & Maria Robsahm efter två års turnerande med föreställningen ”Slagfärdiga Systrar”.

2009 oktober

Anna Källdén, Ordförande i föreningen, har en projektidé och tar kontakt med Bengt Westerberg, Ordförande i SRK, Svenska Röda Korset, för att undersöka om intresse finns för samverkan.

2010 april-september

En förstudie genomförs med medel från SRK för att undersöka om det finns ett behov och en möjlighet att förverkliga och samverka kring Slagfärdiga. Anna K är representant för Slagfärdiga och Ann Wedin och Sara Hedrenius för SRK

2010 September

Förstudien presenteras på ett samverkansmöte inför ett flertal aktörer, såsom myndigheter, organisationer, politiker, företag och föreningar som visar stort intresse för fortsatt samverkan.

2010 oktober

Slagfärdiga söker medel från Socialstyrelsen för att få medel att starta detta samverkansprojekt med Röda Korset och därmed även påbörja arbetet med att bygga en nationell plattform för samverkan med intresserade aktörer

2010 december

SRK Centralstyrelse beslutar inleda samverkan med Slagfärdiga. Socialstyrelsen beviljar medel till att starta Slagfärdiga.

2011 januari-september

Ett samarbetsprojekt inleds med Röda Korset, Anna Källdén som kommunikatör och Ann Wedin som projektledare från april. Projektet har hittills arrangerat flera samverkansmöten, en projekthelg för volontärer och den första Slagfärdiga utbildningen som ska hölls den 1 december, kl 13-17, i Radiohuset i Stockholm.

2012 januari-september

Dagens Nyheter publicerade den 23 mars 2012, två artiklar med anledning av Barnombudsmannens årsrapport som visar på brister i hjälpen till våldsutsatta barn. För att få perspektiv på vad som kan göras har de intervjuat Anna Källdén

Du kan läsa hela artikeln här: ”Gör de drabbade till experter – inte offer” Barn som utsatts för våld får dålig hjälp av socialtjänsten Du kan läsa mer om Barnombudsmannens rapport här: Barnombudsmannens årsrapportering 2012.