Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Mål- och handlingsplan 2013

Projektplan 2012

Synlighet ∙ Kunskap ∙ Attityder

All verksamhet i Slagfärdiga genomsyras och syftar till att motverka samt att sprida kunskap om våld i nära relation från tidigare våldsutsatta.

Målet är att öka samhällets kunskap för att stöd och bemötande både gentemot människor som utsätts för våld i nära relation och för de som är Slagfärdiga.
Mål- och handlingsplan för 2013

Verksamhet
All verksamhet genomsyras
och syftar till att motverka våld i nära relation samt att sprida den slagfärdiga
kunskapen. Syftet är att öka samhällets kunskap för att stöd och bemötande
gentemot individer som utsätts för våld i nära relation. Vi uppmuntrar att
använda kreativa uttryckssätt. I slutet av sommaren planeras en utbildning för
funktionärer. Vi fortsätter att ge ut nyhetsbrev en gång i månaden. Hemsidan är
vårt viktigaste verktyg utåt vilken behöver en ordentlig uppdatering vilket
kommer göras under våren. För bokföring, löneadministration och bokslut anlitas
extern hjälp.

Årsmöte
Årsmötet är föreningens
högst beslutande organ och äger rum lördag den 6 april i Nyköping. Förutom
antagande av reviderade stadgar, mål- och handlingsplan samt budget och
fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning så väljs också
en ny styrelse. 

Styrelsen
Styrelsen sammanträder när
behov finns, dock minst fyra gånger per år inklusive konstitueringsmötet som
ska ske senast två veckor efter årsmötet. Styrelsens möten sker över telefon/mail
för att ge möjlighet och förutsättningar för så många som möjligt att vara
delaktiga i arbetet.

Kampanj R
Genom Kampanj R
uppmärksammar vi tillsammans med samverkanspartner de osynliga ärr som finns i
samhället. Denna kampanj genomförs under våren och avslutas med att visa upp
alla ärr i Almedalen.

Almedalsveckan
Vi deltar under
Almedalsveckan för att synliggöra folkhälsoproblemet våld i nära relation.

 

Funktionärs- och styrelseutbildning
I samband med årsmötet genomförs
en funktionärsutbildning om Slagfärdigas syfte och mål. En styrelseutbildning
om styrelsearbete kommer genomföras under senare delen av våren.

Ungdomsgrupp
Det är viktigt att fånga upp
och tillvarata ungdomars slagfärdiga kunskaper vilket bäst görs där ungdomar
finns. Under året så uppmuntras ungdomar att vara med och dra igång en ungdomsgrupp
som i första steget är nätbaserad. När det gäller ungdomsverksamhet så kommer
vi söka extrema medel för ungdomsverksamhet.

Regioner
Under året bildar vi minst tre
regionala organisationer vars syfte är att samla in slagfärdig kunskap till
kunskapsdatabasen, regionalt genomföra kampanj R och samverka med lokala
organisationer.

Representation
Slagfärdiga ska under året
finnas med på möjliga forum där sakfrågan diskuteras.

 

Projekt Slagfärdiga
Vi har sökt medel från
Socialstyrelsen för att under 2013 fortsätta arbeta med det treåriga projekt
som startades 2011. Projektet har dessa huvudmål.

Slagfärdiga upplyser,
informerar och utbildar om vad våld i nära relationer är vilket främjar en
långsiktig attitydförändring till individer som utsätts för detta våld.
Långsiktigt betyder det att med ändrade attityder kommer färre att utsättas för
våld i nära relation och de som utsätts bemöts med trovärdighet och värdighet
vilket bidrar till ökad god hälsa i befolkningen.

Huvudmål 1
I december 2013 finns det en nationell plattform för samverkan och kunskapsspridning för att
synliggöra och motverka våld i nära relation.

Delmål 1
Avsluta projektorganisationen och försöka hitta sätt att implementera den Slagfärdiga
kunskapen i samhället

Delmål 2
Öka efterfrågan av kunskap från Slagfärdiga.

 

Huvudmål 2
Ökad medvetenhet och kunskap i
samhället vad gäller våld i nära relation, dess utbredning, konsekvenser samt
handlingsmöjligheter för minskat våld och bättre bemötande/stöd till utsatta –
Slagfärdiga och närstående

Delmål 1
Fortsätta marknadsföra den Slagfärdiga kunskapen bland myndigheter, organisationer och berörda yrkesgrupper

Delmål 2
Öka människors medvetande vad gäller omfattning av problemet våld i nära relation.

Delmål 3
Fortsätta etablera och utveckla samverkan med andra organisationer för att arbeta med att minska folkhälsoproblemet
våld i nära relation

Huvudmål 3
I december 2013 finns en ”Slagfärdig” kunskapsbank som underlag för förändrade riktlinjer/anvisningar kring stöd och bemötande av personer utsatta av våld i nära relation, både kort- och långsiktig

Delmål 1
Grunden för kunskapsbanken är klar.

Delmål 2
Öka och samla in ungdomars kunskap om våld i nära relation.

 

Mål för 2013

 • att det vid årets slut finns insamlad kunskap till en slagfärdig kunskapsdatabas
 • att det vid årets slut finns minst tre regionala organisationer
 • genomfört kampanj R på minst tre orter
 • kampanjavslutning R och informationsspridning under Almedalsveckan
 • ha funnit minst fem sponsorer
 • samverka med minst fem organisationer
 • i slutet av sommaren planeras en utbildning för funktionärer
 • att föreningens medlemsantal har ökat till minst 220 medlemmar varav 20 är ungdomar
 • att det i föreningen finns en aktiv ungdomsgrupp vars uppgift är att öka  och tillvarata ungdomars kunskap om våld i
  nära relation

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>