Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Kunskapsdatabas

© Tinalill Hansen

Synlighet ∙ Kunskap ∙ Attityder

Slagfärdiga arbetar med att samla in och sprida den kunskap som Slagfärdiga personer bär på när det gäller våld i nära relation, för att sedan kunna erbjuda den som en kompletterande kunskap om detta folkhälsoproblem.

Vi välkomnar därför alla engagerade människor som arbetar inom politik, media, företag, företagshälsovård, organisationer och föreningar att samverka med oss och bli en del av verksamheten och den stora viljan att förändra.

Alla, oavsett ordinarie verksamhet, kan medverka, samverka och påverka genom att lyfta in detta projekts syfte internt inom både HR, CSR och företagshälsovård.
Tillsammans kan vi gå från vision till verklighet!

Den Slagfärdiga kunskapen

Den Slagfärdiga kunskapen om våld i nära relation ska samlas in och sammanställas för att ingå i en nationell kunskapsbank.

Vi har valt tre ord, synlighet, kunskap och attityder, för att ge namn på de olika delarna av arbetet för denna verksamhet.

Synlighet

Lysa upp mörkertalet och synliggöra hur många som har överlevt och lever vidare med erfarenheten av våld i nära relation.

Kunskap

Identifiera den slagfärdiga kunskapen och använda konstnärliga uttryckssätt vid kunskapsöverföring till projektets målgrupper.

Attityder

Nå ut till en bred allmänhet och skapa ett offentligt samtal om attityder och beteende i frågor om våld i nära relationer.

Samtliga områden skall utvecklas tillsammans med de som har egen erfarenhet av våld i nära relation. Forskning visar entydigt att en direkt och personlig kontakt med människor med egen erfarenhet är ett av de mest kraftfulla sätten att förändra och förbättra attityder.

Den Slagfärdiga kunskapen ska sammanställas i en kunskapsbank och därefter bli ett komplement till både professionella och ideella aktörer, personalutveckling och folkbildning i detta ämne.

Alla vi som någon gång i livet upplevt våld i nära relation som utsatt eller närstående ges möjlighet att delta.

Just nu arbetar vi med att ta emot förslag på vilka frågor som ska ingå. Vi söker även ett bra digitalt verktyg som ska kunna hantera och sammanställa all den information som kommer att inkomma.

Vi kommer till exempel besvara frågor som:

  • Vilket stöd eller bemötande fick vi som var bra? Dåligt? Saknades helt?
  • Vilka konsekvenser lever vi med fortfarande?
  • Vad behöver åtgärdas och vad har redan åtgärdats?
  • Vilka myter och attityder finns fortfarande?

Vi söker samverkanspartners! Kontakta oss på: samverkan@slagfardiga.org

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>