Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Frågeformulär

Nyhet!

Nu finns frågeformuläret gällande våld i nära relationer upplagt på hemsidan, som är till för skapandet av Slagfärdigas kunskapsbank. Välkommen att fylla i detta frågeformulär som sker helt anonymt.

Formuläret fungerar med Google Chrome och Internet Explorer 11. Det är 3 sidor med frågor och man bläddrar med knappen ”Nästa” längst ned på formuläret. Frågeformuläret finner du här

Nu tar Slagfärdiga ett nytt kliv och startar ungdomssektion – för att nå både slagfärdiga ungdomar i allmänhet men även ungdomar i övrigt i synnerhet. – Det är riktigt roligt att jag som ny ordförande på så kort tid får vara med om denna start, säger Betty-Graze Gustafsson.

Go to the post ›

Almedalen 2014

Almedalen 2014

Vi har under en fullspäckad vecka varit i Almedalen med flera tusen andra personer. Det har varit givande att samtala och skapa nya kontakter i Almedalen då vi var där för att promota och träffa många andra organisationer bland annat, NCK, BOJ, Roks, KRIS, Rädda Barnen, SKR, ett antal kvinnojourer och politiker ifrån olika partier med mera. Vi har fått den stora möjligheten att samtala och förda fram vårt budskap om Slagfärdiga. Vi har även varit på teater som handlade om hedersrelaterat våld – ”Kärleken är fri”, som man turnerar runt i skolor med bland annat ända upp till Luleå. Mycket bra!! Fortsättning följer….

bild1

Birgitte Hedman redovisningskonsult-Kassör i slagfärdigaoch Siw Öberg Styrelseledamot i Småföretagarnas riksförbund

 

Almedalen 2014

Almedalen 2014

bild10

Slagfärdigas ordförande lämnar information till BOJ och får kontakt med en av deras högsta personer

Almedalen 2014

Almedalen 2014

bild9

Här lyssnar vi på ett seminarium om barns utsatthet när det handlar om våld i nära relationer med ROKS