Menu

Begreppet Slagfärdiga

Alla kvinnor, män och ungdomar som någon gång i livet upplevt våld i nära relation, som barn eller vuxen, som utsatt eller närstående och som nu är i steg 3 kallar vi för Slagfärdiga. Oavsett ålder, kön, bakgrund eller sexuell läggning.
1. Brottsoffer
2. Överlevare
3. Levare = Slagfärdiga

Våld i nära relation

Att vara utsatt för våld i nära relation är att vara utsatt för missbruk av tillit.
Med våld i nära relation menas fysiskt, psykiskt, sexuellt, hedersrelaterat våld och hot om våld där den utsatte har eller har haft en nära relation eller beroendeställning till förövaren.

Facebook

Translate

© 2012 Firstyme - All rights reserved.

Firstyme WordPress Theme.
Designed by Charlie Asemota.

Länkar

Här hittar du länkar till olika resurser och information från andra organisationer.

Skolrelaterade länkar lektion.se

Nationella mansjouren
Nationella mansjouren är belägen i Stockholm, men ger samtalsstöd åt både män och kvinnor i hela landet via telefon. Hit kan du vända dig med alla slags relationsproblem, umgängesproblem, missbruksproblem, samt problem med aggressioner och våld.

Telefonnummer: 08-30 30 20

Kvinnofridslinjen
Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld. Du som är anhörig eller vän är också välkommen att ringa till oss. Vi har öppet dygnet runt och du ringer oss gratis oavsett var du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.
ROKS
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, är den största medlemsorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i vårt land. Roks uppgift är att tillvarata kvinno- och tjejjourernas gemensamma intressen i deras arbete med mäns våld mot kvinnor.

SKR
Välkommen till Sveriges Kvinnojourers Riksförbund! Förbundet för kvinnojourer, tjejjourer, anhörigföreningar, ungdomsjourer och självhjälpsgrupper.

Terrafem
Nätverk för kvinnors rätt mot mäns våld

SMR
Sveriges Mansjourers Riksförbund

MFJ
Män För Jämställdhet – För jämställdhet,för kvinnofrid, mot mäns våld och övergrepp

BRIS
Barnens rätt i samhället, BRIS, har en hjälp-telefon. Dit kan alla under 18 år ringa och prata med en vuxen om vad som helst. Det är gratis och ditt nummer syns inte på våra telefoner. Man kan inte heller se på telefon-räkningen att du har ringt.

BOJ
Brottsofferjourernas Riksförbund

RSCI
Riksföreningen Stödcentrum mot Incest

Kvinnofridsportalen
Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum om våld mot kvinnor.

Hbt-jouren
Hbt-jouren vänder sig till hela landet. Samtalen handlar om allt från funderingar kring sexuell tillhörighet till samlevnadsproblem eller ensamhet.

Demokrati, jämställdhet och mänskliga rättigheter
Regeringkansliet.